Kvalificeret flertal, mere end halvdelen af stemmerne i en forsamling og et stemmetal, der når eller overstiger en forudbestemt tærskelværdi, fx 2/3, 3/5, som kræves for at vedtage det pågældende forslag. Se flertal.