Kvalificeret flertal, bruges både, når der er krav om mere end halvdelen af stemmerne i en forsamling (også betegnet absolut flertal) og om krav om et stemmetal, der når eller overstiger en forudbestemt tærskelværdi, ofte 2/3, men det kan også være en anden værdi, fx 3/5, som kræves for at vedtage det pågældende forslag. Se flertal.