Kvadrofoni, (af lat. quadrus, af quattuor 'fire', og afledn. af gr. phone 'lyd, stemme'), videreudvikling af stereoteknikken, hvor man i stedet for to kanaler anvender fire kanaler og derved i højere grad opnår at skabe et rumligt lydbillede. Teknikken, som altså kræver fire højtalere omkring lytteren i stedet for to foran lytteren, blev lanceret ca. 1970, men slog aldrig an hos publikum. Princippet er i 1990'erne genopstået som surround-lyd.