Kvadratrix, transcendent kurve indført ca. 420 f.Kr. af Hippias fra Elis. Grækerne brugte den til at tredele en vinkel, og Dinostratos (ca. 350 f.Kr.) benyttede den til at kvadrere cirklen.