Kvadratmeter er enheden i SI-systemet for areal med symbolet m2. En kvadratmeter er defineret som arealet af et kvadrat med sidelængden 1 meter.