Kvælstof, dansk navn for grundstoffet nitrogen. Navnet benyttes især om det frie grundstof; i forbindelser hedder det nitrogen.