Kvældning er en betydelig rumfangsudvidelse hos visse makromolekylære stoffer, fx lim eller gelatine, der er i stand til at optage væske (vand). Ved kvældningen dannes en gel.