kvæg (Historie)

Kvæg (Historie), Det ældste fund af tamkvæg er næsten 6000 år gammelt og stammer fra Lilleasien. Domesticeringen af oksen skete i Middelhavskulturerne og i det tempererede Europa kort efter agerdyrkningens indførelse, og kvæget fik en dobbeltrolle som trækdyr og som leverandør af kød, mælk og skind. Først i middelalderen indførtes hesten som trækdyr, og i mange landbrugskulturer benyttes okser stadig som trækkraft. I områder, hvor mangel på nedbør umuliggør dyrkning af afgrøder, fungerer kvægbruget som nomadebrug, fx i Afrika, eller som ekstensivt kvægbrug som i det vestlige USA og i Sydamerika. Tempereret klima med stor nedbørsmængde og naturlig græsvækst muliggjorde allerede i middelalderen udviklingen af kvægbrug med henblik på mejeridrift, dvs. produktion af smør og ost, i Flandern, Holland og England, ligesom bjerggræsgange i Alperne og i Norge har været grundlag for mejeridrift siden middelalderen.

Landbrugsrevolutionen i 1700-t. var hovedsagelig koncentreret om agerdyrkningen. Efterhånden øgedes interessen for kvægbruget dels som gødningsleverandør til jorden, dels som leverandør af kød og mejeriprodukter til en stigende befolkning. England var foregangsland i en mere systematisk udvikling af specialiserede kvægtyper, tilpasset enten kød- eller mælkeproduktion. Fra midten af 1800-t. skabtes der gennem et intensiveret avlsarbejde nationalt og regionalt tilpassede kvægracer, og fra begyndelsen af 1900-t. anvendtes kunstig inseminering. Ændrede ernæringsvaner i forbindelse med overgangen fra vegetabilsk til animalsk føde i 1800- og 1900-t. har ført til en stadig øget efterspørgsel efter oksekød og øgede krav til kødkvaliteten.

Kvæghandel

Indtil jernbanens gennembrud i 1800-t. var handelen med kvæg karakteriseret ved, at kvæget selv bevægede sig fra produktionsstedet til salgsstedet (slagtestedet); se studehandel. Dampskibenes gennembrud fra midten af 1800-t. muliggjorde transport af kvæg i større mængder over vand; kvæghandelen har dog helt overvejende haft lokal eller regional karakter. Organisatorisk har handelen de fleste steder pga. de store kvalitetsmæssige variationer bevaret et markedspræg. Af mange hensyn, især veterinære, har man foretrukket at eksportere og handle med slagtet kvæg frem for med levende, og denne handel har fra omkring 1900 pga. køleteknikken og senere fryseteknikken muliggjort helt andre og mere langtrækkende handelsmønstre end tidligere.

Læs mere om kvæg.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig