Kusineægteskab, (1. led af fr. cousine, af lat. consobrina, af kon- og afledn. af soror 'søster'), søskendebarnsægteskab, inden for antropologien ægteskabsform, hvor en mand gifter sig med en virkelig eller klassifikatorisk kusine (se klassifikatorisk slægtskab). Kusineægteskab forekommer, hvor familier af politiske eller økonomiske grunde ønsker at opretholde varige forbindelser. Ægteskab med faders søsters datter er fx almindeligt i Mellemøsten.