Kurvatur betegner inden for anatomien brystkassens nederste, bøjede rand.