Kurtisering, særlig adfærd forud for dyrs parring og eventuelle pardannelse. Adfærden er unik for den enkelte dyreart og ofte stærkt ritualiseret, og den sikrer artsgenkendelsen og dæmper aggression mellem de to køn. Se også adfærdsbiologi.