Kurtage, (af fr. courtage, afledt af courtier 'mægler', egl. 'løber som mellemmand ved handeler', af courir 'løbe'), vederlag, som betales til fx et pengeinstitut eller et børsmæglerselskab i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.