Kurie, (af lat. curia, måske af co-viria 'mandssamling'), den romerske kurie, de organer i Vatikanet, der er til rådighed for paven i ledelsen af den romersk-katolske kirke. Et katolsk bispedømmes forvaltning kan også kaldes en kurie.