Kuratorium, (af lat. curatorius som hører til en kurator), historisk en kurators embede og kontor.