Kur, (af lat. cura 'omsorg'), kurativ behandling, behandlingsform, der tilsigter fuldstændig helbredelse af en sygdom i modsætning til en symptombehandling. En kur med et lægemiddel indebærer oftest, at behandlingen for at have sin tilsigtede virkning må gives i en bestemt dosis i et bestemt tidsrum. Ved symptombehandling er der derimod tale om en symptomlindrende behandling, som indrettes efter omstændighederne. I modsætning hertil betegner kur i sammenhængen kurbad og kuranstalt efter især tysk tradition en symptombehandling, fx badebehandling, givet i en særlig institution. For de fleste sygdomme kendes endnu ingen årsagsbehandling, hvorfor symptombehandling fortsat har en meget stor plads i patientbehandlingen. Fx vil en bypassoperation hos en patient med hjertekransåresygdom i høj grad kunne lindre sygdommens symptomer, men den er ikke en kur af den tilgrundliggende åreforkalkning. Se også patientundersøgelse og -behandling.