kunde- og konkurrenceklausuler

Artikelstart

En kundeklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser.

En konkurrenceklausul er en aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fratrædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Kunde- og konkurrenceklausuler er reguleret af Lov om ansættelsesklausuler og tidligere af funktionærloven. Loven omfatter både kundeklausuler, konkurrenceklausuler og de såkaldte jobklausuler. Loven gælder for alle lønmodtagere og ikke kun funktionærer.

Det er en gyldighedsbetingelse for konkurrenceklausuler at de er indgået med en ansat i en helt særlig betroet stilling ligesom der er et krav om at der i aftalen er en konkret beskrivelse af, hvorfor det er påkrævet med en konkurrenceklausul.

Kundeklausuler kan kun omfatte kunder, som lønmodtageren selv har været i forretningsmæssig forbindelse med 12 måneder forud for opsigelsestidspunktet, og lønmodtageren skal have udlevet en liste over de relevante kunder.

Kunde- og konkurrenceklausuler (samt klausuler hvor disse kombineres) kan kun gøres gældende, hvis lønmodtageren på opsigelsestidspunktet har været ansat i 6 måneder.

Der er indført maksimumgrænser på enten 6 eller 12 måneder for den tid som en klausul kan gælde for lønmodtageren.

Adgangen til kompensation for klausuler er ændret på flere måder og bl.a. så, at kompensationen forøges jo mere belastende klausulen er for lønmodtageren og ved bedre adgang til engangskompensation.

En jobklausul er en aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Jobklausuler udfases og kan fremadrettet kun indgås ved virksomhedsoverdragelser og i vikarsituationer for så vidt der er tale om rimelig betaling mellem de to virksomheder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig