Kumaner, polovtsere, tyrkiske stammer, der i midten af 1000-t. bredte sig over en stor del af den eurasiske steppe fra Aralsøen i øst til Sortehavets nordkyst. De indgik i det konglomerat af tyrkiske stammer, der er blevet kendt under betegnelsen kiptjak. De fik stor betydning for Kyjivstaten, idet de efter deres fremtrængen i steppeområderne syd for Kyjiv umuliggjorde landbrug i de sydlige grænseregioner, og frem til slutningen af 1000-t. afskar de Kyjivs handelsforbindelser med Det Byzantinske Rige. Kyjivstatens problematiske forhold til kumanerne blev temaet i Igor-kvadet. De forblev en fare for Kyjivstatens sydgrænse, indtil de i 1200-t. blev overvundet af mongolerne og sammen med dem indgik i Den Gyldne Horde. Stammerne blev nu spredt. Nogle blev slaver, bl.a. de såkaldte mamlukker, andre slog sig ned i Ungarn og på Balkan, og en del blev hjælpetropper i den byzantinske hær. Deres sprog kendes via Codex Cumanicus, en slags ordbog fra det sene 1200-t., samt fra ordbøger og grammatikker fra Mamlukimperiet.