Kulturel identitet, de aspekter af identitet, der deles af en gruppe mennesker og på samme tid er centrale og aktuelle for det enkelte menneske. Kulturel identitet ses ofte som sammenfaldende med etnisk identitet og regnes blandt de basale menneskelige organiseringsprincipper på linje med køn og rang. Kulturel identitet kan på én gang rumme fx national, regional, subkulturel, klasse-, kaste- og personlig identitet. Den personlige identitet er uadskillelig fra den kulturelle, fordi den er socialt skabt, og den sociale identitet er indlejret i hvert enkelt menneske. At opfatte sig selv som indehaver af en bestemt kulturel identitet involverer mere end blot et gruppetilhørsforhold; det rummer altafgørende følelsesmæssige og erkendelsesmæssige komponenter. Kulturelle aspekter som fx sprog, bolig, klædedragt og vaner kan være markører, der både kendetegner og afgrænser en persons kulturelle identitet som forskellig fra andres. Se etnicitet, folk og identitet.