Kulanceerstatning, (1. led af fr. coulant 'glidende, flydende, medgørlig', af couler 'flyde, rinde'), er betaling af erstatning, uden at betaleren er juridisk forpligtet til at betale. Forsikringsselskaber betaler undertiden kulanceerstatning ud fra et ønske om at bevare et godt forhold til forsikringskunderne, selvom forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at betale erstatning.