Krystalsfære, i oldtidens og middelalderens opfattelse af himmelrummet den yderste af de sfærer, som Universet bestod af. Der var også sfærer for Solen, Månen, hver planet og stjernehimlen. Sfærerne bestod af et særligt himmelstof, æteren, og opfattedes som hårde og uigennemtrængelige. Tycho Brahes observationer af kometbaner viste imidlertid, at disse uhindret kunne gennembryde sfærerne, som derfor ikke kunne bestå af fast stof.