Kryptogamer, betegnelse anvendt af Carl von Linné for blomsterløse planter, dvs. planter, hvis kønnede formering dengang var ukendt: alger, svampe, mosser og karsporeplanter. Anvendes nu kun sjældent.