Kryptogam, 1. (adj.) som formerer sig ved sporer; 2. (sb.) blomsterløs plante; sporeplante; plante, som har kryptogami. Se kryptogamer.