Kryoteknik, (gr. kryo- + teknik), teknik, der arbejder med temperaturer i nærheden af det absolutte nulpunkt.