Krydstale, uønsket overkobling af en del af et elektrisk signal i én ledning til et signal i en anden ledning. Hvis der fx optræder krydstale mellem (analoge) telefonsamtaler, der fremføres på ledninger i samme telefonkabel, vil man sammen med en ønsket samtale svagt kunne høre nogle af samtalerne på de andre ledninger. Krydstale skyldes den magnetiske kobling mellem ledningerne og optræder kun, når de uafskærmet ligger tæt på hinanden. Krydstale er normalt uden betydning ved transmission af digitale signaler.