Krumhorn, blæseinstrument med cylindrisk boring og dobbelt rørblad beskyttet af en vindkapsel. Det anblæses gennem et hul i toppen eller på siden af denne. Der er 7+1 gribehuller, og instrumentet overblæses ikke, hvilket begrænser omfanget. Krumhorn kendes i forskellige størrelser fra omkring 1500 i Italien og spredtes især til Tyskland og Nederlandene. Det anvendtes i hof- og stadsensembler, men gled ud af brug i 1600-t.