Kronopotentiometri er en elektrokemisk teknik, hvor ændring i potential måles som funktion af tid under en elektrolyse. Kronopotentiometri anvendes til studier af elektrodeprocesser.