Kromatofor, (af kromato-, se -krom, og afledning af gr. pherein 'bære'), hos fototrofe bakterier farvede indposninger i cellemembranen, som rummer de lysfølsomme centre for fotosyntesen.