Den kromatiske skala er inden for musik en skala, der udelukkende består af halvtonetrin, se kromatik; det modsatte af diatonisk skala.