Kredsløb, elektrisk netværk sammensat af forskellige elektriske komponenter i ledende forbindelse med hinanden. Et kredsløb kan udføre en elektrisk funktion; eksempler på kredsløb er audioforstærker, radiomodtager, tændingsanlæg og mobiltelefon. Der skelnes mellem diskrete kredsløb med komponenter, der er fremstillet enkeltvis, og integrerede kredsløb med alle komponenter på én chip.