kreditvurdering

Kreditvurdering, en långivers vurdering af en persons, en virksomheds eller et lands evne til at forrente og tilbagebetale et lån. Formålet er at beregne kreditrisikoen ved at yde lånet. I en kreditvurdering tages hensyn til en række oplysninger, som tilsammen kan danne et billede af låntagerens evne og vilje til at overholde kreditvilkårene.

Er låntageren en person, vil långiver se på den pågældendes indkomst- og formueforhold, stabiliteten i låntagers beskæftigelse, overholdelse af tidligere låneaftaler, evt. registrering som dårlig betaler, evnen til at stille sikkerhed i form af pant eller kaution og i det hele taget den erfaring, som den långivende institution har med vedkommende.

Er låntageren en virksomhed, vil långiver studere de seneste regnskaber og ofte også bede om budgetmateriale og kapitalbehovsberegninger, især hvis lånet søges med henblik på finansiering af større investeringer. Långiver vil desuden lægge vægt på den lånsøgende virksomheds evne til at tilpasse sig skiftende markedsvilkår, evne til produktudvikling og dens eventuelle indenlandske eller udenlandske koncerntilhørsforhold.

Er låntager et land, vil der i kreditvurderingen indgå indikatorer, som afspejler det pågældende lands økonomiske politik og den samfundsøkonomiske udvikling i bredere forstand. Blandt disse indikatorer kan være saldoen på de offentlige finanser, størrelsen af den offentlige sektors indenlandske og udenlandske gæld, inflationsraten og valutaens eventuelle tilknytning til større valutaer i det internationale valutasystem. I nogle tilfælde kan det også være relevant at foretage en vurdering af landets politiske stabilitet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig