Kreditspild er en forringelse af en persons kreditværdighed. Hvis der fx med urette foretages arrest eller nedlægges fogedforbud hos en person, vil vedkommende have krav på erstatning for tort, tab og kreditspilde.