Kravniveau, psykologisk begreb, se aspirationsniveau.