Krat, bevoksninger af vilde buske eller små, tætstående og ofte forvredne træer. Pil, havtorn, kristtorn, hassel, birk og asp danner naturlige krat. Vinden er en vigtig årsag til, at træer og buske udvikles som krat ved kysten, i skovbryn og på bjerge og bakker. Stævningsdrift og græsning holdt førhen træernes vækst nede, så især hassel, eg, rødel og tjørn udviklede sig som krat. Egekrat findes i Danmark, men de fleste er nu vokset op til højskov. I dele af Nord- og Midtjylland danner også bøg krat, fordi der har været hård skovning og afgræsning. Se også maki.