Kranium, (af lat. cranium, af gr. kranion 'hjerneskal'), hovedets skelet, se hoved og skelet.