Kraftpartikel, populær betegnelse for gauge-boson; elementarpartikel, der bærer en af de fire fundamentale naturkræfter: 1) de elektromagnetiske kræfter, 2) de stærke kernekræfter, 3) de svage kernekræfter og 4) de gravitationelle kræfter eller tyngdekræfter. De elektromagnetiske kræfter bæres af fotoner eller lyskvanter, de stærke kernekræfter af gluoner, de svage kernekræfter af W±- og Z0-partikler. Disse har alle et spin på 1 (i enheder af Plancks konstant divideret med 2π). Tyngdekræfterne formodes at være båret af feltkvanter kaldet gravitoner med et spin på 2; de er dog endnu ikke påvist (se kvantegravitationsteori). Kraftpartikler er bosoner i modsætning til stofpartikler (kvarker og leptoner), der er fermioner. Se også kvantefeltteori og fysik.