Kosmografi, begreb, der især i de store opdagelsesrejsers tid anvendtes om beskrivelser af de "nye" verdensdele. Alexander von Humboldt kaldte et af sine værker, der især beskrev Sydamerika, Kosmos.