Korund, (via eng. fra tamil kurundam), mineral, hvis varieteter safir og rubin anvendes som smykkesten. Hårdheden er 9, og massefylden er 4 g/cm3. Mineralets sammensætning er Al2O3, og det krystalliserer trigonalt. Almindelig korund er grålig og halvklar. Ædelkorund er klar, farveløs eller farvet; safir er blå, mens rubin er rød. Smergel er en blanding af korund og magnetit. Korund findes i aluminiumholdige skifre og gnejser, i pegmatitter og i nogle SiO2-fattige magmabjergarter. Ædelkorund findes fortrinsvis på sekundært leje som forvitringsbestandigt mineral og udvindes navnlig fra forekomster på Sri Lanka og i SØ-Asien. Almindelig korund og smergel anvendes hovedsagelig som slibemiddel. I stigende grad overtager syntetisk korund denne rolle.