Kortfilm, film af normalt en halv times og højst en times varighed. Kortfilm er oftest dokumentarfilm, eksperimentalfilm eller animationsfilm, selvom disse filmformer også, men sjældnere, kan have spillefilmlængde. I dansk film forstås kortfilm normalt som dokumentarfilm. Statsinstitutioner som Dansk Kulturfilm (1932-95), Ministeriernes Filmudvalg (1941-66) og Kortfilmrådet (1966-72) varetog sammen med Statens Filmcentral (oprettet 1939) den statsligt finansierede dokumentarfilmproduktion. Den korteste fiktionsfilm kaldes i Danmark normalt for novellefilm.