Kornlove, corn laws, britiske love, der regulerede eksport og navnlig import af korn. Kornlove kendes fra middelalderen, men de fik først politisk betydning i 1700- og 1800-t. Særlig omstridte var de forbud mod kornimport i tilfælde af prisfald under en vis grænse, der blev indført i 1815. De blev indført for at beskytte britisk landbrug, men skabte problemer for de korneksporterende lande, herunder Danmark, og medførte indre social uro i Storbritannien. Fra 1838 bekæmpede Anti-Corn-Law League under ledelse af J. Bright og R. Cobden indædt kornlovene. De mobiliserede de industridrivende og dele af arbejderklassen mod de prisfordyrende love, og efter lempelser i begyndelsen af 1840'erne blev lovene endeligt ophævet i 1846.