Kornblomst, Centaurea cyanus, kurvblomst i slægten knopurt. Den enårige eller overvintrende enårige plante har blå kurve, stammer fra Sydøsteuropa og var tidligere et almindeligt markukrudt; dyrkes som haveplante.