Korlyrik, i antik græsk litteratur lyrisk genre skrevet til koropførelse i modsætning til monodisk lyrik, der var solosang. Genrens blomstringstid er arkaisk tid. Om den ledsagende musik og koreografi vides kun lidt. Korlyrik er normalt knyttet til kulten og refererer til den specifikke lejlighed. Ofte genkommende elementer er mytefortælling, etisk-religiøse refleksioner og fremhævelse af digterens rolle og funktion.