Kordon, (fr. cordon bånd, lat. chorda streng, af gr. chorde tarm, streng), spøgefuldt kondom.