Korban er et hebraisk ord, der i Det Gamle Testamente bruges om offergaver til Jahve eller til templet. I Det Nye Testamente forekommer ordet i Markusevangeliet 7,11.