Koralsvamp, Ramaria, stor slægt med ca. 20 danske arter af rigt grenede, koralagtige svampe i slægt med kantarel. En del arter findes på råddent træ eller nedfaldne blade, andre direkte på jorden. En række store arter er sjældne og er indikatorarter for urørt skov. Se også blodplettet koralsvamp.