Kopulation, form for podning, hvor der lægges to ensartede skrå snit i grundstamme og podekvist, som herefter ombindes.