Kopifiti, (af fotokopi og graffiti), fotokopi af en tegning og/eller en tekst, ofte med et ironisk/humoristisk budskab. Fotokopien cirkulerer som regel på arbejdspladser, hvor den sættes op på opslagstavler. Udtryksformen var også kendt, før kopimaskiner kom frem i 1960'erne. Tidligere cirkulerede sådanne budskaber som duplikerede kopier eller håndskrevne afskrifter og kan som genre i Danmark føres tilbage til 1500-t.s skandskrifter eller paskviller. Genren er overvejende anonym, men enkelte især stærkt satiriske og erotiske digte er dog i tidens løb blevet tilskrevet kendte digtere.