Konverter, (af eng. converter, af lat. convertere 'vende rundt'), elektrisk apparat eller kredsløb, der omdanner et indkommende elektrisk signal til et nyt signal med ændrede egenskaber. Fx kan et radiosignal flyttes fra ét frekvensbånd til et andet (frekvenskonverter), eller et ac-signal kan omdannes til et dc-signal (ac-dc-konverter). A/D- og D/A-konvertere ændrer et signal fra hhv. analog til digital repræsentation og omvendt (se digitalteknologi).