Konventualer, (af lat. conventualis 'hørende til et konvent', af conventus, se konvent), gren af franciskanerordenen, der følger en moderat observans af fattigdomsidealet. Konventualerne lægger vægt på lydighedsløftet over for ordenen og kirken og prioriterer studier og lærdom højere end det ekstreme fattigdomsideal, der forfægtes af spiritualerne. Striden om fattigdomsidealet opstod i 1200-t.; i 1517 splittedes ordenen i to, men franciskanerne blev i 1897 genforenet som Ordo Fratrum Minorum, mindrebrødrene.