Konventionalbod er et på forhånd fastsat pengebeløb, som en part lover at betale som kompensation for sin eventuelle misligholdelse af en forpligtelse, fx en forpligtelse til at færdiggøre et byggeri til en bestemt tid. En konventionalbod modsvarer ikke nødvendigvis det tab, som misligholdelsen forårsager, men med det fikserede beløb undgås vanskelige tabsopgørelser, og pligten til at skulle betale konventionalbod kan virke stærkt motiverende for den forpligtede. Se også bod.