Konturmetoden, d.s.s. koteringsmetoden, se også deskriptiv geometri.