Kontroversteologi, (1. led af lat. controversio, af kontra- og versus 'vending', afledn. af vertere 'vende'), den teologiske fremhævelse af et kirkesamfunds konfessionelle egenart i modsætning til andre kirkers selvforståelse. Siden Reformationen er udtrykket især brugt med henblik på divergenserne mellem katolicisme og protestantisme. Dog kan det også betegne diskussionen om, hvad der inden for en bestemt kirke kan tillades af afvigende meninger, uden at bekendelsesgrundlaget fornægtes, og kirkefællesskabet brydes.